Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu 4 tháng đầu năm giảm 12,9%

4 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt trên 1,43 tỷ USD, giảm 12,9% so với 4 tháng đầu năm 2021. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 4/2022 giảm nhẹ 4,6% so với tháng 3/2022 và cũng giảm 10,2% so với tháng 4/2021, đạt 393,74 triệu USD. 

Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 1,43 tỷ USD, giảm 12,9% so với 4 tháng đầu năm 2021.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 26,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 381,31 triệu USD, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 4/2022 đạt 117,02 triệu USD, tăng 23,6% so với tháng 3/2022 nhưng giảm 23,3% so với tháng 4/2021.

Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 20,6%, đạt trên 295,76 triệu USD, tăng mạnh 148,6%; riêng tháng 4/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 85,46 triệu USD, giảm 5,4% so với tháng 3/2022 và giảm 5,6% so với tháng 4/2021.

Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 4/2022 giảm mạnh 42,4% so với tháng 3/2022 và giảm 23,3% so với tháng 4/2021, đạt 35,78 triệu USD; cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh 43,4% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 182,18 triệu USD, chiếm trên 12,7% trong tổng kim ngạch. 

Bên cạnh đó, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ EU 4 tháng đầu năm 2022 giảm 11,9% so với 4 tháng đầu năm 2021, đạt 127,62 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 9,8%, đạt 125 triệu USD. 

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang các thị trường trong tháng 4/2022 đạt 102,05 triệu USD, giảm 8% so với tháng 3/2022; tính chung cả 4 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu đạt 374,17 triệu USD, tăng 24,2% so với 4 tháng đầu năm 2021. Như vậy Việt Nam nhập siêu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu 1,06 tỷ USD, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 12/5/2022 của TCHQ). ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2022 giảm 12,9%

Thuỷ Chung

Trung tâm TT CN&TM

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ