Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi 4 tháng đạt 374,2 triệu USD, tăng 24,2% so cùng kỳ 2021

4 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc đạt 374,17 triệu USD, tăng 24,2% so với 4 tháng đầu năm 2021.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 4/2022 đạt gần 102,05 triệu USD, giảm 8% so với tháng 3/2022 nhưng tăng 1,7% so với tháng 4/2021. 

Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 374,17 triệu USD, tăng 24,2% so với 4 tháng đầu năm 2021.

Trung Quốc luôn là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam, chiếm 45,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 169,96 triệu USD, tăng mạnh 76% so với 4 tháng đầu năm 2021; trong đó riêng tháng 4/2022 đạt 45,2 triệu USD, giảm 20% so với tháng 3/2022 nhưng tăng 1,2% so với tháng 4/2021.

Tiếp sau đó là thị trường Mỹ trong tháng 4/2022 tăng nhẹ 1% so với tháng 3/2022 và cũng tăng 23% so với tháng 4/2021, đạt 12,41 triệu USD; tính chung cả 4 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu sang thị trường này tăng 29,3% so với 4 tháng đầu năm 2021; đạt 43,63 triệu USD, chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch. 

Xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường Campuchia chiếm tỷ trọng 11%, đạt gần 41,67 triệu USD, giảm 8,7%; riêng tháng 4/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 9,79 triệu USD, giảm 17,8% so với tháng 3/2022 và giảm 18,6% so với tháng 4/2021.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường FTA RCEP 4 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh 42,4% so với 4 tháng đầu năm 2021, đạt 285,93 triệu USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 21,7%, đạt 33,02 triệu USD.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 12/5/2022 của TCHQ). ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2022 tăng 76%

Thuỷ Chung

Trung tâm TT CN&TM

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ